میزبانی وب

از سرویس متنوع هاست و میزبانی وب یوهاستینگ لذت ببرید

با توجه به نیاز وب سایت یا برنامه ریزی سازمانی خود ، نوع پلن مورد نظر را به راحتی می توانید انتخاب نمایید.

Amethyst

Starter
تومان 20
000
ماهیانه
 • 500مگ فضای دیسک
 • 10گیگ پهنای باند ماهیانه
 • 2هسته Cpu
 • 1گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن ایران

Chalkopyrite

Starter
تومان 60
000
ماهیانه
 • 1گیگ فضای دیسک
 • 50گیگ پهنای باند ماهیانه
 • 2هسته Cpu
 • 2گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن آلمان

Black Onyx

Professional
تومان 150
000
ماهیانه
 • 10گیگ فضای دیسک
 • 600گیگ پهنای باند ماهیانه
 • 5هسته Cpu
 • 5گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن ایران

Amazonite

Professional
تومان 500
000
ماهیانه
 • 20گیگ فضای دیسک
 • 1000گیگ پهنای باند ماهیانه
 • 7هسته Cpu
 • 7گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن آلمان