مزایای پردازش ابری

در ادامه ی پست قبل ، می خواهیم مزایای پردازش ابری را به صورت کامل بررسی کنیم.   مزایای پردازش ابری هزینه اولین مزیت کلودها این است که هزینه ی زیر ساخت فناری اطلاعات را برای کاربران کاهش می دهد . باعث صرفه جویی در هزینه های خرید تجهیزات زیرساخت ، راه اندازی ، نگه […]