Fog Computing چیست؟

زیر ساخت Fog Computing

در چند پست قبلی در مورد Cloud Computing به طور کامل توضیح دادیم. در این پست می خواهیم به مبحث جدیدتری در این حیطه به نام Fog Computing بپردازیم. Fog Computing  یک زیرساخت غیر متمرکز است که در آن داده ها ، محاسبات، ذخیره ساز ها  و برنامه های کاربردی در جایی بین منبع داده و ابر […]