هاست نامحدود

۲۸ شهریور ۱۳۹۴ محمد جواد احمدی

هاست نامحدود

با استفاده از پلن های سری نامحدود یوهاستینگ قادر خواهید بود که بدون دغدغه فکری از نظر پرشدن فضای دیسک و یا اتمام پهنای باند، به مدیریت وب سایت خود بپردازید.ما در این پلن ها این ویژگی را در اختیار شما گذاشته ایم که از همه امکانات (دیتابیس، پارک دامنه، ایمیل و… ) به صورت نامحدود استفاده نمایید.

پلن ها و تعرفه ها

U4

سالیانه ۹۶۰۰۰ تومان

فضای هاست نامحدود
پهنای باند ماهیانه نامحدود
MySQL Database نامحدود
Email Account نامحدود
کنترل پنل cPanel
پارک دامنه نامحدود

سفارش

U3

سالیانه ۴۸۰۰۰ تومان

۵۰۰۰ مگ فضای هاست
۲۰۰ گیگ پهنای باند ماهیانه
MySQL Database نامحدود
Email Account نامحدود
کنترل پنل cPanel
پارک دامنه نامحدود

سفارش

U2

سالیانه ۲۹۰۰۰ تومان

۱۰۰۰ مگ فضای هاست
۵۰ گیگ پهنای باند ماهیانه
MySQL Database نامحدود
Email Account نامحدود
کنترل پنل cPanel
پارک دامنه نامحدود

سفارش

U1

سالیانه ۱۶۰۰۰ تومان

۵۰۰ مگ فضای هاست
۲۰ گیگ پهنای باند ماهیانه
MySQL Database نامحدود
Email Account نامحدود
کنترل پنل cPanel
پارک دامنه نامحدود

سفارش

پلن سفارشی

امکان خرید ماهیانه برای پلن U4 فراهم میباشد.

پلن سفارشی

امکان خرید ماهیانه برای پلن U4 فراهم میباشد.